Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Thời khóa biểu tuần 34 áp dụng từ ngày 21 tháng 4 năm 2014

Email In
Sinh viên xem file đính kèm.
 
You are here: Home Đào tạo Thời khóa biểu Thời khóa biểu tuần 34 áp dụng từ ngày 21 tháng 4 năm 2014

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn