Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Đêm Gala âm nhạc khoa Máy tàu biển
Get the Flash Player to see this rotator.


You are here: Home Đêm Gala âm nhạc khoa Máy tàu biển

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn