Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Trung tâm tuyển sinh và Xúc tiến việc làm

Email In

- Tên phòng ban : Trung tâm Tuyển sinh – Xúc tiến việc làm
- Điện thoại : 0313.778228 – 0313.544188
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

I - CƠ CẤU TỔ CHỨC :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

1

Mr. Trần Tiến Dũng

Giám đốc

0903.281686

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Mr. Bùi Đại Dương

Phó giám đốc

01268.387087

 

3

Mrs. Nguyễn Thị Thanh Thuý

Cán bộ TS

0989.416327

 

4

Mrs. Phan Thị Kim Xuân

Cán bộ TS

0904.997118

 

II- NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM:
1. Nhiệm vụ:
1.Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phương thức tuyển sinh hàng năm cho các hệ đào tạo của Trường, trình Hiệu trưởng quyết định; định kỳ khảo sát các nhu cầu đào tạo của xã hội và đề xuất các phương án mở thêm ngành nghề, phương thức đào tạo mới.
2.Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm.
3.Tham gia vào hội đồng xét tuyển người học nghề.
4.Thực hiện việc kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Trường ; cập nhật đầy đủ thông tin về người học nghề vào hệ thống quản lý của Trường.
5.Quản lý cán bộ, nhân viên của Trung tâm theo đúng quy định của Trường.
6.Quản lý việc thu chi tài chính của Trung tâm, đảm bảo đúng theo quy định của Trường và các quy định khác của Nhà nước có liên quan.
7.Kiểm tra hồ sơ người học nghề tại các cơ sở liên kết theo sự phân công của Ban giám hiệu.
8.Tư vấn học nghề, hướng nghiệp cho người học nghề ; Tư vấn cho người học nghề về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước, tư vấn về chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
9.Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
10.Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.
11.Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích và cung ứng thông tin về cung, cầu lao động, về tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, khu vực, cả trong và ngoài nước.
12.Theo dõi số lượng người học nghề  được bố trí việc làm sau tốt nghiệp.
13.Thực hiện đầy đủ các hợp đồng giới thiệu việc làm đã giao kết với người học nghề và người lao động.
14.Thực hiện chế độ hạch toán báo sổ, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
15.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.
2. Quyền hạn :
1.Đề xuất việc tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm, các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2.Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.
3.Quyết định các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch.
4.Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý về thu, chi theo quy định của Trường và pháp luật.
5.Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính trên cơ sở nguồn thu từ hoạt động của Trung tâm phù hợp với các quy định của Trường.
6.Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của Trường.

Nguồn tin: Ban quản trị


Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 09:18 )  
You are here: Home Giới thiệu Các trung tâm Trung tâm tuyển sinh và Xúc tiến việc làm

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn