Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Phòng Đào tạo

Email In
Địa chỉ: Phòng A203  -  Giảng Đường A.
Điện thoại: 0313. 778225
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


* Chức năng, nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường về mở các nghề đào tạo mới;
2. Tham mưu cho Ban giám hiệu chiến lược xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và giáo trình đào tạo của từng nghề đào tạo;
3. Là đơn vị đầu mối của Nhà trường trong việc hợp tác đào tạo với các đối tác;
4.Tham mưu cho Ban giám hiệu trong nghiệp vụ quản lý công tác Khoa, Bộ môn;
5.  Mở các Hội nghị chuyên đề liên quan đến giảng dạy và học tập;
6. Xây dựng và kiện toàn hệ thống các văn bản quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
7. Thành lập các lớp học hệ chính quy, lớp liên kết đào tạo;
8. Lập kế hoạch khóa học, kế hoạch năm học, tiến độ đào tạo năm học, thực tập, thi học kỳ, thi tốt nghiệp;
9. Hướng dẫn các Khoa, Bộ môn thực hiện nghiệp vụ đào tạo và các quy định của Bộ lao động thương binh xã hội, Nhà trường ban hành;
10. Tổ chức, triển khai các hoạt động đào tạo và giám sát quá trình thực hiện các hoạt động đào tạo trong toàn trường;
11. Tổ chức, triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp và cấp phát bằng, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên các khóa đạt tốt nghiệp;
12. Quản lý việc giảng dạy và học tập hệ chính quy. Chứng nhận kết quả học tập của sinh viên;
13. Quản lý các lớp đào tạo liên kết ngoài trường;
14. Quản lý học sinh, sinh viên hệ chính quy;
15. Quản lý Chương trình đào tạo các nghề, phôi bằng, phôi chứng chỉ;
16. Tính toán, chứng nhận khối lượng giảng dạy của các giảng viên trong trường ;
17. Làm thủ tục, gửi công văn cho sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp;
18. Ra các quyết định trình Ban giám hiệu phê duyệt về quản lý sinh viên như: nghỉ học, buộc thôi học, bảo lưu kết quả học tập, …..
19. Đề xuất xử lý khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm quy chế.
 

                                                                                                                                                                                                                                                   Nguồn tin : Phòng Đào tạo

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 11:27 )  
You are here: Home Giới thiệu Phòng ban Phòng Đào tạo

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn