Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Câu hỏi về đào tạo

Email In

1. Trình tự làm hồ sơ Xin thôi học; Xin bảo lưu kết quả học tập ?

Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên có nguyện vọng xin thôi học hoặc bảo lưu kết quả học tập, thủ tục cần có các  giấy tờ sau:
1. Đơn xin thôi học hoặc Đơn xin bảo lưu kết quả họa tập có đầy đủ thông tin bao gồm ý kiến của phụ huynh, xác nhận của giáo vụ khoa, ý kiến của BCN khoa.
2. Phiếu thanh tài sản có xác nhận đầy đủ của các đơn vị ghi trong phiếu.
3. Thẻ học sinh, sinh viên photo (hoặc CMND photo).
Nộp cho giáo vụ khoa.

2. Thủ tục xin học lại?


Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên có nguyện vọng xin học lại cần có giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký học lại ( được các đơn vị ghi trong phiếu xác nhận), nộp về Phòng đào tạo căn cứ vào kế hoạch và thời khóa biểu Phòng đào tạo xét duyệt bố trí sắp xếp lịch học, thời gian biểu cho người học đồng thời bố trí giáo viên giảng dạy.
* Chú ý: khi đăng ký học lại với điều khiện phải môn học đăng ký học lại đang nằm trong kế hoạch học lại và có lịch hoc.

3. Thủ tục xin trở lại học tập?


Trả lời:
- Học sinh, sinh viên của Nhà trường đã có quyết định xóa tên, bảo lưu kết quả có nguyện vọng xin trở lại học tập cần có các giấy tờ sau:
- Đơn xin trở lại học tập.
- Quyết định xóa tên hoặc quyết định bảo lưu kết quả .
Nộp về Phòng đào tạo trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt ra quyết định tiếp nhận trình BGH phê duyệt.

4. Thời hạn bảo lưu kết quả học tập?


Trả lời:
Thời hạn bảo lưu kết quả tối đa là 1 năm kể từ ngày Nhà trường ra quyết định bảo lưu kết quả. Sau thời hạn trên nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng trở lại học tập phải học lại từ đầu.
Điều kiện được bảo lưu:
- Học sinh, sinh viên đã hoàn thành hết 1 học kỳ.
- Bảo lưu các môn học (mô đun) có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên.
- Học sinh, sinh viên không thuộc diện đang thi hành kỷ luật của Nhà trường.

5. Thủ tục xin chuyển nghề, chuyển hệ đào tạo?


Trả lời:
Học sinh, sinh viên có nguyện vọng xin chuyển nghề, chuyển hệ đao tạo cần có giấy tờ sau:
Đơn xin chuyển nghề, chuyển hệ đào tạo viết tay có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, ý kiến của phụ huynh học sinh và ý kiến của khoa nộp về Phòng đào tạo trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt ra quyết định trình BGH phê duyệt.
* Chú ý: Thời hạn chuyển nghề, chuyển hệ chỉ được thực hiện ở các lớp mới khai giảng chưa quá 60 ngày, hoặc một số trường hợp vì lý do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu của nghề đào tạo.

6. Hồ sơ xin tự đi thực tập cần có giấy tờ gì?


Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên tự liên hệ được địa chỉ đến thực tập hồ sơ thực tập cần có các loại giấy tờ sau:
1. Đơn xin đi thực tập .
2. Bản cam kết viết tay.
3. Quyết định cử học sinh, sinh viên đi thực tập.
4. Giấy giới thiệu.
5. Mẫu giấy xác nhận thực tập.
6. Đề cương thực tập.
7. Mẫu Báo cáo thực tập, lịch thực tập.
* Chú thích: Riêng đối với nghề ĐKTB, MKTB cần có giấy chứng nhận huấn luyện An toàn cơ bản, Giấy chứng nhận bơi lội.

7. Trình tự cấp bằng tốt nghiệp ?
Trả lời:
- Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp cho người học đạt tốt nghiệp tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp.
- Trình tự cấp giấy tờ trong bộ hồ sơ tốt nghiệp
Sau 20 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tố nghiệp Nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp Nhà trường cấp Bảng điểm của khóa học; Các loại giấy tờ còn lại được cấp cùng với Bằng tốt nghiệp.

8. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp cần có giấy tờ gì?


Trả lời:
Khi  học sinh, sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp cần có giấy tờ sau:
- Thẻ học sinh, sinh viên và 1 bản CMND photo ( chú ý cầm CMND gốc đi để đối chiếu). Nếu không có CMND thì dùng Giấy phép lái xe hoặc hộ khầu.
- Trong trường hợp người học không đến lấy được nhờ người thân lấy thay cần có giấy ủy quyền được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận kèm theo 1 bản hộ khầu công chứng, 1 bản pho to CMND của người đến lấy thay.( chú ý người lấy thay là người thân có tên trong hộ khẩu cùng với người có bằng ).

9. Em đã tốt nghiệp cao đẳng nghề có được học liên thông lên đại học không, Trường nào tuyển sinh?


Trả lời:
Theo thông tư liên tịch giữa Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ lao động thương binh và xã hội  tất cả các trường hợp sinh viên học nghề ở trình độ cao đẳng nghề đều được học liên thông lên trình độ đại học.
Hiện tại Bộ giáo dục mới công bố 18 trường đại học được mở hệ đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học bao gồm: Đại học sư phạm kỹ thuật I, Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định; Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông; Đại học Bách khoa Hà Nội;  Đại học kỹ thuật – công nghệ Hà Nội; Đại học Sao Đỏ….vvv.

10. Em bị mất bằng tốt nghiệp, em có được cấp lại không?


Trả lời:
Học sinh, sinh viên sau khi nhận bằng tốt nghiệp vì một lý do nào đó bị mất bằng tốt nghiệp thì  không được cấp lại bản gốc bằng tốt nghiệp mà chỉ được cấp bản sao bằng tốt nghiệp.
Thủ tục xin cấp lại gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn trình báo việc mất bằng tốt nghiệp viết tay được Công an xã, phường nơi cư trú của người xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp xác nhận.
2. Bản sao CMND hoặc Hộ khẩu công chứng.
3. Thẻ sinh viên nếu có.
Nộp về Phòng đào tạo, trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt trình BGH phê duyệt.

11. Thủ tục xin cấp lại thẻ sinh viên?


Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên vì một lý do nào đó làm mất thẻ sinh viên, các em có nguyện vọng xin cấp lại thủ tục như sau:
- Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, ý kiến của BCN khoa, bộ môn.
- CMND hoặc Giấy phép lái xe photo.
Nộp về Phòng đào tạo trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt cấp lại thẻ, thời hạn cấp lại thẻ là 1 tuần kể từ ngày nhận đủ hô sơ theo quy định.
* Chú ý : Thẻ sinh viên chỉ cấp lại tối đa là 2 lần.

12. Câu hỏi của bạn?

Bạn hãy xem kỹ các câu hỏi đã được giải đáp, nếu chắc chắn câu hỏi của bạn chưa có mời bạn nhấn vào đây.

end faq

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 5 2011 12:32 )
 

Hỏi đáp tuyển sinh

Email In

1.Muốn vào học tại Trường, cần phải làm hồ sơ như thế nào? Mua hồ sơ ở đâu? Học sinh ở xa không có điều kiện ra trường mua hồ sơ thì làm thế nào, lệ phí tuyển sinh là bao nhiêu, học phí bao nhiêu tiền một tháng?

Trả lời:
Học sinh có nguyện vọng học tại trường, làm hồ sơ theo mẫu của Nhà trường.
Hồ sơ gồm có: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương/trường THPT nơi các em đang học), bản sao: giấy khai sinh, học bạ THPT, bằng tốt nghiệp/giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (không cần công chứng), phiếu đăng ký học nghề (có xác nhận của Công an phường-xã/ trường THPT nơi các em học), 2 ảnh 4*6.
Đối với các em ở xa có thể sử dụng hồ sơ học sinh sinh viên, hồ sơ thường và gửi về Trung tâm tuyển sinh – XTVL theo đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh - XTVL; số 156/109 Đường Trường Chinh - Kiến An - Hải phòng.
Lệ phí tuyển sinh: 40.000VNĐ
Học phí: 350.000VNĐ/tháng.

2. Con thương binh/ hộ nghèo/ gia đình thuộc diện chính sách, khi vào học tại Trường thì Nhà trường có miễn giảm học phí hay không? Được miễn giảm như thế nào?

Trả lời:
Học phí miễn, giảm được cấp trực tiếp cho các đối tượng được miễn giảm học phí chính quy ở các cơ sở giáo dục công lập. HS, SV phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí có xác nhận của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập gửi Phòng LĐ,TB & XH cấp huyện kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan. Sau đó, Phòng LĐ,TB & XH chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện việc chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ HS, SV có con đang học tại các cơ sở giáo dục trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị. Tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với HS, SV cấp 10 tháng/năm theo kỳ hạn như sau: lần 1 cấp vào tháng 9 hoặc 10; lần 2 cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

3. Nếu thi trượt Tốt nghiệp THPT có được vào học ở Trường không?

Trả lời:
Hiện tại, trường đào tạo ở 3 cấp độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp. Học sinh có bằng tốt nghiệp PTTHCS có thể tham gia học hệ Sơ cấp. Nếu học hệ Trung cấp, ngoài việc học theo chương trình Trung cấp các em còn phải học thêm chương trình bổ túc. Các em thi trượt Tốt nghiệp THPT có thể học được các hệ Sơ cấp và Trung cấp nói trên.

4.  Nhà trường có đảm bảo được việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp không?

Trả lời:
Nhà trường có Trung tâm xúc tiến việc làm. Trung tâm đã giới thiệu việc làm được cho rất nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp. Một số ngành nghề như Cơ khí, hàn liên tục nhận được các yêu cầu cung cấp nhân lực từ các khu công nghiệp. Sinh viên của trường được các công ty đến nhận ngay trong lễ trao bằng tốt nghiệp.

5. Học ngành Hàng hải tại trường có được thực tập trên tàu của công ty cp vận tải xăng dầu Vipco hay không?

Trả lời:
Nhà trường đã phối hợp với công ty CP vận tải xăng dầu Vipco, tổ chức cho sinh viên tham quan, thực tập trên tàu của công ty khi tàu về đến Việt Nam. Ngoài ra, sinh viên còn được đi thăm quan, thực tập trên các tàu khác nữa.

6. Nếu như không đủ tiêu chuẩn làm việc tại tàu của Vipco, Nhà trường có xin được việc cho sinh viên không?

Trả lời:
Nhà trường chỉ có trách nhiệm đào tạo cho các em kiến thức và cấp các chứng chỉ đủ điều kiện làm việc trên các phương tiện thuỷ. Khi sinh viên có nhu cầu việc làm sau tốt nghiệp thì Trung tâm tuyển sinh & xúc tiến việc làm sẽ tiếp nhận hồ sơ khi các em có nhu cầu xin việc tại đây. TT sẽ triển khai tư vấn, liên hệ việc làm với C.ty mẹ VIPCO cũng như các C.ty khác trong và ngoài nước.Còn vấn đề có xin được việc làm hay không tuỳ thuộc vào trình độ chuyên môn, khả năng của các em.

7. Khóa học ra trường gần đây nhất, Nhà trường lo được bao nhiêu việc làm cho sinh viên/ tổng số sinh viên ra trường?

Trả lời:
Theo như lễ ký kết hợp đồng tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, diễn ra tại lễ Bế giảng sinh viên Khóa I, thì 70% sinh viên của Nhà trường được các doanh nghiệp tuyển dụng tại chỗ.

8. Học xong ngành Hàng hải, sinh viên có đủ điều kiện học lên sĩ quan không?

Trả lời:
Sinh viên học trường CĐN Duyên hải sau khi ra trường có đủ tất cả các điều kiện để học lên sĩ quan như sinh viên học tại các trường ĐHHH, Đại học Giao thông vận tải tp. HCM, trường Bách nghệ, Trường Cao đẳng Hàng hải…

9. Một phòng ký túc xá rộng bao nhiêu mét, 1 phòng ở mấy người?

Trả lời:
Trường có 2 khu KTX dành cho sinh viên có gia đình ở xa học tại trường. Một khu ký túc xá nam, một khu ký túc xá nữ. Các phòng ở đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các em sinh viên. Một phòng có diện tích 25 m2, dành chỗ ở cho từ 6 đến 8 sinh viên.

10. Nếu đang học mà muốn chuyển sang ngành khác, Nhà trường có tạo điều kiện cho sinh viên được chuyển ngành không?

 Trả lời:
Nhà trường luôn sẵn sàng tạo điều kiện để sinh viên học tập tại trường. Nếu sinh viên đủ điều kiện sức khoẻ, có chương trình học phù hợp giữa ngành đang học và ngành chuyển đến, sinh viên có thể chuyển ngành theo nguyện vọng.

11.Học xong Cao đẳng có liên thông lên Đại học không? Học ở đâu? Nhà trường đã liên kết đào tạo liên thông với những trường nào? Thời gian học bao lâu?

Trả lời:

Theo thông tư liên tịch quy định về đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học được ký kết ngày 28/10/2010 giữa Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đàm Hữu Đắc với Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Bùi Văn Ga, học xong Cao đẳng Nghề các em sẽ được học liên thông lên Đại học. Thời gian học liên thông từ Cao đẳng Nghề lên Đại là 1,5 năm đến 02 năm. Hiện nay đã có một số trường Đại  học tổ chức học liên thông có  nhận hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Nghề như: Đại học Hàng  hải, Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên....

12. Em bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng em muốn vào học ở Trường. Em có đi học được không? Làm thế nào để được đi học và không bị đi nghĩa vụ quân sự nữa?

Trả lời : 
Theo quy định tại Điều 29 Luật nghĩa vụ quân sự thì những người sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình: Người đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định; Vì vậy, em có quyền theo học ở trường. Khi vào trường em chỉ cần  làm giấy xác nhận là sinh viên của trường và gửi về UBND xã, phường nơi mà em đăng ký hộ khẩu thường trú.

13. Nhà trường thu học phí theo kỳ, 5 tháng/ kỳ. Gia đình khó khăn không có đủ điều kiện để đóng 5 tháng một lần, vậy đóng học phí theo từng tháng có được không?

Trả lời :
 Nếu sinh viên mà gia đình  khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt thì Nhà trường sẽ tạo  mọi điều kiện cho các em đang học tập ở trường. Các em cần làm đơn cam kết của gia đình là đóng học phí nhiều lần trong học kỳ (nhưng không quá 3/lần/học kỳ).

14. Giáo trình đào tạo trong trường được biên soạn riêng cho hệ thống trường nghề hay được sử dụng chung với giáo trình của các trường thuộc Bộ giáo dục?

Trả lời:
Chương trình học cho sinh viên trong trường được biên soạn theo chương trình nghề được Bộ lao động Thương binh & Xã hội duyệt ban hành. Đây là một chương trình riêng, có thời lượng thực hành cao, đảm bảo học sinh sau ra trường đạt trình độ tay nghề nhất định, có thể đi làm được ngay.

15. Bạn Nguyễn Anh Tuấn hỏi: Tổng điểm thi tốt nghiệp của em là 35.5 không có điểm liệt , thì có được vào học nghề với trình độ cao đẳng không ?

Trả lời:

Tổng điểm thi tốt nghiệp của em là 35.5 điểm, không có điểm liệt. Như vậy là em đã tốt nghiệp hệ THPT. Nếu như hạnh kiểm lớp 12 của em đạt loại khá và em không trong thời gian bị thi hành án hình sự, đủ sức khỏe để theo học tập, thì em đã đủ điều kiện để vào học hệ cao đẳng nghề của Nhà trường.
Chúc em  lựa chọn được nghề em yêu thích.

16. Bạn  Vũ Quốc Huy có số điện thoại 01695798034 hỏi: Em là bộ đội xuất ngũ muốn nhập học tại trường, thì em xin hỏi có dược miễn giảm học phí không.Và nếu dược miễn giảm thì là bao nhiêu?Thủ tục như thế nào?

Trả lời:
Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải là Trường  thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội quản lý. Hiện nay nhà trường chưa có chế độ miễn giảm học phí với đối tượng sinh viên là bộ đội xuất ngũ như các trường trực thuộc Bộ quốc phòng. Tuy nhiên khi ra quân các em đã được một khoản tiền hỗ trợ để đi học Nghề, em có thể dùng số tiền đó để học một nghề phù hợp tại  Nhà trường.

17. Bạn Nguyễn Văn Điệp có hỏi: Em đã tốt nghiệp cao đẳng cntt loại khá, giờ em muốn liên thông đại học hàng hải thì học ở đâu và học phí là bao nhiêu?

Bạn  Điệp thân mến!
Em đã đạt tốt nghiệp loại khá , như vậy là em đã đủ điều kiện để dự thi  liên thông lên đại học với Nhà trường.
Để biết thêm chi tiết em hãy liên lạc theo số điện thoại của Trung tâm giáo dục thường xuyên : 031.6627.875 hoặc địa chỉ mail : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18. Bạn Lê Xuân Trường có hỏi: Thưa thầy/cô cho em hỏi trường mình có học liên thông không ạ?

Bạn Lê Xuân Trường  thân mến: Trong câu hỏi của em không nêu rõ là em muốn học liên thông lên của ngành nào,
 Hiện tại nhà trường có các Ngành nghề liên thông: Kế toán, công nghệ thông tin, cơ khí, điện. ....
Để biết rõ thông tin và hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ liên thông em hãy liên hệ tại: Trung tâm tuyển sinh – xúc tiến việc làm (Điện thoại 3.778.228). Hoặc các cơ sở của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Điện thoại 031.6627.875)

19.Câu hỏi của bạn?

Bạn hãy xem kỹ các câu hỏi đã được giải đáp, nếu chắc chắn câu hỏi của bạn chưa có mời bạn nhấn vào đây.


end faq

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 15:41 )
 
You are here: Home Hỏi đáp

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn