Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Thông tin liên hệ

Email In

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải
Điạ chỉ: Số 156/109 Đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng  
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phòng Kế toán - Tài chính

- Địa chỉ : Phòng B103 - Giảng đường B  
- Điện thọai : 0313.778.230
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phòng Tổng hợp

- Địa chỉ :Tầng 2 - Khu nhà hiệu bộ
- Điện thoại : 0313.691.037
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phòng Đào tạo

- Địa chỉ: Phòng A203 - Tầng 2 - Giảng đường A.
- Điện thoại: 0313. 778.225
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Hàng hải

- Địa chỉ: Phòng 101- Nhà D
- Điện thoại: 0313.544.569 
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Kinh tế

-  Địa chỉ: Phòng B303 - Tầng 3 - Giảng đường B
-  Điện thoại: 0313. 544. 659 
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

- Địa chỉ: Phòng C205 - Tầng 2 - Giảng đuờng C
- Điện thoại: 0313.544.192
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trung tâm Tuyển sinh và Xúc tiến việc làm

- Địa chỉ: Phòng 103 - Nhà D
- Điện thoại: 0313.778.228
- E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

- Địa chỉ: Phong 102 - Nhà D
- Số điện thoại: 0313.544.118
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trung tâm Thư viện

- Địa chỉ : Phong A105 - Tầng 1 - Giảng đường A
- Điện thoại : 0318.604.193
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


end faq

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 16:45 )
 

Địa điểm Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Email In
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 5 2011 14:01 )
 
You are here: Home Liên hệ

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn