Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Trung tâm huấn luyện thuyền viên

Email In
Địa chỉ: Phòng 103 - Nhà D
Điện thoại:  0313. 544 188
Fax: 0313.691 037
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 I. Chức năng nhiệm vụ:

  1. Đào tạo huấn luyện hệ sơ cấp và ngắn hạn ngành Điều khiển tàu biển (ĐKTB), Máy tàu biển (MTB), Điện tàu biển (ĐTB) phù hợp với quy định của trường và các quy  định có liên quan.
  2.Kết hợp với Trung tâm  tuyển sinh - xúc tiến việc làm để tuyển sinh hệ sơ cấp và ngắn hạn phù hợp với quy định của Trường.
  3. Mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện hệ sơ cấp,ngắn hạn ngành hàng hải với các đối tác trong và ngoài nước, phù hợp với quy định của Trường và các quy định có liên quan..
  4. Xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với quy định của Trường và các quy định có liên quan.
  5. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, cán bộ, giáo viên, học sinh phù hợp với các quy định của Trường và Nhà nước.
  6. Thực hiện các công việc có liên quan đến công việc kiểm tra, thi và đề nghị Ban giám hiệu (BGH) cấp bằng, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định của Trường.
  7. Thực hiện các công việc có liên quan đến cung ứng lao động hàng hải trong nước và hợp tác với các đơn vị có đủ điều kiện pháp lý để cung ứng lao động hàng hải cho thị trường ngoài nước.
 8. Xây dựng kế hoạch (KH) tổng hợp năm, trình BGH theo quy định hiện hành của Trường.
 9 .Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Trường.
 10. Thực hiện các quy định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và BGH trong lĩnh vực quản lý và điều hành và các lĩnh vực khác có liên quan.

                                                                                                                                                                                      Nguồn tin: Trung tâm HLTV

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 10:40 )
 

Khoa Kinh tế

Email In
Địa chỉ:  Phòng B303 - Tầng 3 - Giảng đường B
Điện thoại: 0313.544.658
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 11:57 ) Đọc thêm...
 

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Email In
Địa chỉ:  Phòng C203 - Tầng 2 - Khu Giảng đường C
Điện thoại:  031. 3544192
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 11:38 ) Đọc thêm...
 

Khoa Hàng hải

Email In
Địa chỉ: Phòng 101 - Khu nhà D
Điện thoại: 0313. 544. 658
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 12:13 ) Đọc thêm...
 

Trung tâm tuyển sinh và Xúc tiến việc làm

Email In

Địa chỉ: Phòng 102 - Nhà D
Điện thoại : 0313.778228
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 10:45 ) Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 2
You are here: Home Giới thiệu

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn